2007 Q4 – Couvert Couvert – De Uitbreiding

Wat voorafging

Op vrijdag 28 december 2007 vond de officiële Q4 van het bewogen opstartjaar 2007 plaats. Voor het eerst trokken de heren naar de een restaurant met een sterretje. Ondertussen werd de aanwervingsprocedure voor een nieuw lid in gang getrokken: Chef Ambiance.

Daarover werden volgende mailconversaties teruggevonden:

Waarde Strijders,

Deze briljante artificiële grondwettelijke ingreep van collega Custers lijkt me gerechtigd.
Bij wijze van opoffering, verkrijgt de heer Detienne J. dan een wildcard inzake organisatie de nieuwjaarssouper,
uiteraard niet te verwarren met de oudejaarsmeeting aanstaande vrijdag.
Perfect gezien eigenlijk, want anno 2008 wordt Detienne J. volwaardig lid van de lunchclub. De nieuwjaarssouper wordt zijn moment. Desnoods gaan we naar de Mexican Grill, indien dit gewenst is door de organiserende partij.

Als voorzitter van de examencommissie mag nu reeds mededelen dat Detienne J. zijn stageperiode bij de lunchclub met glans heeft doorstaan. Zijn thesis “Powernapjes op sanitaire instellingen: Het draaiboek” werd beloond met een een grote onderscheiding én een subsidie van Bart Enciaux.

Dan wens ik jullie nog prettige eindejaarsfeesten en tot dra,

Horskeir de secreteir

Hieruit kunnen we besluiten dat de Lunch Club ook gedurende Q2 en Q3 van het werkjaar 2007 niet heeft stilgezeten. Volgens enkele vage berichtgevingen, die evenwel niet door de plaatselijke recherche werden bevestigd, kwam de club anno 2007 nog eens officieus samen in eetkeet Den Appel te Leuven, maar dat was enkel met De Président-Fondateur à Vie, De Secretaris en Volgeling Dikke Chelle. Ook in augustus kwamen de hoogwaardigheidsbekleders wederom samen in de Lijsterbes. Aldus de legende.

De Lunch zelf

Over de Lunch zelf kunnen we duidelijk zijn. Die was lekker.

De afterworkpilsage

Om na te genieten van de uitmuntende lunch, opteerden de leden voor een glaasje Westmalle tripel in het belendende staminaat de Dorpskroeg in Egenhoven. Enkele minuten later dronken ze er nog eentje.

De latere avond

Ook over de latere avond zijn er door de Heemkundige Kring van Groot-Brabant geen sluitende documenten gevonden. Daar is de Club slechts deels rouwig om.

Published by

Secretaris

De secretaris binnen de Ottenburg Business Lunch Club heeft als taak het maken van notulen en flauwe opmerkingen tijdens een vergadering. Ook het schrijven van brieven en uitnodigingen is een van de taken. Tegenwoordig is de secretaris ook contactpersoon voor ingekomen fan- en haatmails. Tevens zorgt hij daarnaast de uitgaande e-mails en uitgebalanceerde roes-controle. Bovendien durft de secretaris al eens op zijn eentje tientallen alcoholische consumpties te slurpen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s