2008 Q1 – Via Via – Welkom Chef Ambiance

Wat Voorafging

Begin 2008 werd de OBLC uitgebreid met Mister Offline, die voor de gelegenheid de titel Chef Ambiance toegespeeld kreeg. Hij was meteen aan zet om de eerste locatie van het werkjaar 2008 te kiezen. Na de fop-interventie van de fop-komieker Segers stond de Club voor een hartverscheurende keuze, waarvan samenvatting in volgend e-mailverkeer:

Raadsleden,

Een herhaling in de Couvert Couvert worden we inderdaad niet moe, edoch de Lunchclub heeft nog steeds zijn variatieve innovativiteit hoog te houden. Uit dat standpunt lijkt het me niet opportuun tweemaal (na mekaar dan nog!) hetzelfde etablissement te verblijden met onze komst.

Optie Via Via lijkt aantrekkelijk. Na de luxe edietsie met Nieuwjaar, is wat gemoedelijke casualiteit altijd welkom. Eventueel kan grootmeester Lander Segers ons verblijden met een specialleke? Wegveiligheid is inderdaad een te verwaarlozen argument. Edoch prikkelt optie Happy’s in Waver ook mijn zinnen. Maar mogen collega Kupsteirs uit professionele en collega Detienne uit politieke overwegingen zich wel vertonen in zulk één boite?

Het advies van de secretaris luidt:

– neutraal tot matig negatief jegens couvert couvert
– gunstig jegens via via (wegveiligheid exclusief)
– neutraal tot gunstig jegens Happy’s.

Niet veel later had de Président-Fondateur à Vie reeds een knoop doorgehakt:

Heren,
Tijd is een kostbaar goed en wachten op de klaane is des duivelsch oorkussen.
 Bijgevolg heb ik de vrijheid genomen een tafel voor 4 te boeken chez Lander ofte Via Via op vrijdag 14 maart om 13u.

De Lunch

Hilarische taferelen die bewuste middag in staminaat Via Via te Heverlee. De Président-Fondateur à Vie had daags voordien te veel pilsner in zijn jak gegoten en zat met een kater van heb-je-me-nou. Terwijl de andere drie leden overduidelijk genoten van hun maaltijd, dronk de PFàV gemoedelijk van zijn limonade. Toen de afterworkpilsage (nog steeds te Via Via) echter van start ging, had de PFàV de smaak wel te pakken. Hij bestelde prompt een kleine spaghetti van het huis, enkele glaasjes pilsbier en sloot nadloos terug aan bij de rest van Club. Op een waardige manier zat hij weder in het gareel met de gekende gevolgen van dien.

De afterworkpilsage, Deel 2.

In Café Raté dronken de heren een deugddoend glaasje gerstennat en werden vervoegd door aspirant-lid Gustoffel D. Dit sujet werd echter binnen de korste keren horizontaal afgevoerd. Hij zou de club nooit meer lastigvallen met zijn aanvragen. Zijn respect heeft de Club daarentegen voor eeuwig.

Published by

Secretaris

De secretaris binnen de Ottenburg Business Lunch Club heeft als taak het maken van notulen en flauwe opmerkingen tijdens een vergadering. Ook het schrijven van brieven en uitnodigingen is een van de taken. Tegenwoordig is de secretaris ook contactpersoon voor ingekomen fan- en haatmails. Tevens zorgt hij daarnaast de uitgaande e-mails en uitgebalanceerde roes-controle. Bovendien durft de secretaris al eens op zijn eentje tientallen alcoholische consumpties te slurpen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s